Projekt

 • Byggledning Malmö Live el/belysning
 • Byggledning Vattenparken etapp 2 Hyllie, Malmö
 • Projektering gatubelysning Perstorps kommun - Hantverkargatan
 • Byggledning Cementparken el/belysning
 • Framtagande av teknisk handbok belysning Österåker kommun
 • Projektering av gatubelysning/el Förslövs station och pendlarparkering
 • Projektering av Gatubelysning på exploateringsområde Östra Karup, Båstads kommun
 • Projektering av upptändningssystem till Trelleborgs kommun
 • Byggledare el/belysning Hyllie Malmö. 
 • Projektering av 4 st kök till Vellinge kommun
 • Projektering av 2 st LSS Boende till Vellinge kommun
 • Byggledning av el/belysning för Dockan exploatering
 • Projektering av el/belysning för västra bryggan för Dockan exloatering