Projekt

 • Byggledning lågspänning och gatubelysning Spårvägen Lund
 • Byggledning Vattenparken etapp 3 Hyllie, Malmö
 • Projektering gatubelysning Trafikverket E6 Lomma buss av/påfart
 • Byggledning Ö-vägen Limhamn el/gatubelysning
 • Projektering belysning brygga Dragörkajen Limhamn FGK
 • Projektering av gatubelysning/el Trafikverket Oskarshamn
 • Projektering av gatubelysning Clemenstorget Lund
 • Projektering av belysning Nr12 vägen FGK Malmö
 • Byggledare el/belysning Hyllie Malmö. 
 • Projektering av belysning Vipemöllan Lunds kommun
 • Projektering av belysning Trafikverket Sätaröd
 • Byggledning av el/belysning för Dockan exploatering
 • Projektering av el/belysning för västra Dockan exploatering