Affärsidé och vision

Att med Öresundsregionen som bas erbjuda tjänster såsom projektering, kontroll och byggledning av tekniska elanläggningar för såväl offentliga som privata miljöer.

Att kunna kombinera gedigen kunskap inom området elektroteknik med nytänkande och modern design.