start-bg

Accendo Projekt & Design AB

Vi belyser och löser ditt problem!

Företaget där teknik, funktion och design samarbetar för att ge er den optimala lösningen. Elektroteknik är ett ämne som väl kan få de flesta icke initierade att baxna. Trots detta är det ett fantastiskt redskap som vi alla behöver i vår vardag, både i hem- och arbetsmiljö.

Vår ambition är att leverera kundanpassade lösningar för såväl stor som liten. Kundanpassade i den mån att både funktion och design ska passa kunden.

Med vänliga hälsningar
Niklas Ekström